Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

« Tagasi

Heltermaa külas Tambilõuka maa-ala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 04.07.2018 korraldusega nr 525 lõpetati Heltermaa külas Tambilõuka maa-ala detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 30.04.2009 korraldusega nr 127 Heltermaa külas Tambilõuka maa-ala detailplaneeringu, mille eesmärgiks oli on maa-ala planeerimine supluskohaks, puhke- ja telkimisalaks. Hiiu maavanema 26.09.2016 korraldusega nr 1-1/2016/162 on Tambilõuka maaüksus antud munitsipaalomandisse. Tambilõuka maa-ala detailplaneeringut ei ole edasi menetletud eelarves puuduvate vahendite tõttu ning tulenevalt seaduses määratud tähtajast ei ole võimalik planeeringumenetlust nõutud tähtajaks lõpule viia.

Korraldusega saab tutvuda: http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=141386