Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

« Tagasi

Lõpe külas Jürna kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 04.07.2018 korraldusega nr 524 lõpetati Lõpe külas Jürna kinnistu detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 24.09.2003 korraldusega nr 494 Lõpe külas Jürna kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärgiks oli Jürna kinnistu jagamine ning kavandatava tapamaja asukoha ja ehitusõiguse määramine. Jürna kinnistu detailplaneeringu avalikustamine toimus 2004 aasta jaanuaris-veebruaris. Avalikustamise käigus tehtud ettepanekute alusel parandatud Jürna kinnistu detailplaneeringut ei ole Hiiumaa Põllumajandustootjate Ühistu (kustutatud äriregistrist 04.03.2010) vallavalitsusele edasiseks menetlemiseks esitatud. Kinnistu omanikud on teatanud Pühalepa Osavalla Valitsusele, et soovivad detailplaneeringu koostamise lõpetada.

Korraldusega saab tutvuda: http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=141378