Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

« Tagasi

Palade küla Orava kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.09.2018 korraldusega nr 702 lõpetati Palade külas Orava kinnistu detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 27.detsembri 2006 korraldusega nr 631 Palade külas Orava kinnistu detailplaneeringu koostamise. Detailplaneeringut ei ole vallavalitsusele edasiseks menetlemiseks esitatud.

Korraldusega saab tutvuda:  http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=144885