Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

« Tagasi

Sääre külas Ida Tooma kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 04.07.2018 korraldusega nr 522 lõpetati Sääre külas Ida Tooma kinnistu detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 12.12.2006 korraldusega nr 605 Sääre külas Ida Tooma kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärgiks oli Ida Tooma kinnistu jagamine ja ehitusõiguse määramine. Nimetatud detailplaneeringut ei ole peale algatamist vallavalitsusele edasiseks menetlemiseks esitatud. Kinnistu omanik on teatanud Pühalepa Osavalla Valitsusele, et soovib detailplaneeringu koostamise lõpetada.

Korraldusega saab tutvuda: http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=141371