Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

« Tagasi

Salinõmme küla Meremäe kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.09.2018 korraldusega nr 700 lõpetati Salinõmme külas Meremäe kinnistu detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 09.augusti 2006 korraldusega nr 422 Salinõmme külas Meremäe kinnistu detailplaneeringu koostamise. Detailplaneeringut ei ole vallavalitsusele edasiseks menetlemiseks esitatud.

Korraldusega saab tutvuda: http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=144883