Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

« Tagasi

Sarve küla Juhani kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 27.06.2018 korraldusega nr 483 lõpetati Sarve külas Juhani kinnistu detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 12.11.2009 korraldusega nr 6 Sarve külas Juhani kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärgiks on Juhani kinnistust ühe elamukrundi eraldamine ja sellele ehitusõiguse määramine. Juhani kinnistu detailplaneeringut ei ole vallavalitsusele edasiseks menetlemiseks esitatud. Kinnistu omanik on teatanud Pühalepa Osavalla Valitsusele, et soovib detailplaneeringu koostamise lõpetada.

Korraldusega saab tutvuda:http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=140981