Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

« Tagasi

Suuresadama külas Kärdla metskond 42 maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 27.06.2018 korraldusega nr 484 lõpetati Suuresadama külas Kärdla metskond 42 maaüksuse detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 21.07.2005 korraldusega nr 348 Suuresadama külas Kärdla metskond 42 katastriüksusel (63901:001:2040) detailplaneeringu, mille eesmärgiks oli lasketiiru ja jooksuradade rajamine. Nimetatud detailplaneeringut ei ole vallavalitsusele edasiseks menetlemiseks esitatud. Omaniku esindaja on teatanud Pühalepa Osavalla Valitsusele, et soovib detailplaneeringu koostamise lõpetada.

Korraldusega saab tutvuda: http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=141127