Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Hausma külas Lennuki kinnistu detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 10.03.2021 korraldusega nr 141 otsustati algatada Hausma külas Lennuki (katastritunnus 63901:001:0193, üldpind 4,22 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks on Lennuki kinnistu jagamine kuni neljaks elamukrundiks, kruntidele ehitusõiguse ja hoonestusala määramine elamu ja abihoonete rajamiseks.

Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Pühalepa valla keskosa üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Pühalepa Osavalla Valitsus (aadress Tempa küla, Hiiumaa vald 92348) ja kehtestaja on Hiiumaa Vallavalitsus (aadress Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korraldusega saab tutvuda tööajal Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja aadressil  http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=202391