Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Hirmuste küla Uue-Jaagu maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 5.11.2020 korraldusega nr 595 algatati Hirmuste küla Uue-Jaagu maaüksuse (katastritunnus 20501:001:0008) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused. Planeeringualaks on 14029 m2 suurune 100% maatulundusmaa sihtotstarbega Uue-Jaagu maaüksus. Planeeringu eesmärk on maaüksuse kruntimine, sihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse ja peamiste arhitektuursete tingimuste määramine.

Algatamisel teada oleva info põhjal täiendavate uuringute vajadus puudub. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Kõrgessaare Osavalla Valitsus (Kõpu tee 8, Kõrgessaare). Algatamise korralduse ja lähtetingimustega on võimalik tutvuda vallamajas kohapeal (Keskväljak 5a, Kärdla) ja avalikus dokumendiregistris http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=195131.