Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Linnumäe külas asuva Marise kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 18.01.2023 korraldusega nr 33 otsustati algatada Linnumäe külas Marise (katastritunnus 20501:001:1526, pindala 6785 m², sihtotstarve ärimaa)  kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks on Marise katastriüksustele ehitusõiguse ja ehitustingimuste määramine maa-aluste kütusemahutitega tankla (kogumahutavusega 70 m³), maapealsete mahutitega gaasitankla (kogumahutavus 6,9 t), tankla teenindushoone koos tehnohoonega, varikatusega tankimisala ja autopesula (iseteenindatav) püstitamiseks, liikluse ja parkimiskorralduse lahendamine ning tehnovõrkude väljaehitamiseks vajaminevate koridoride määramine.

Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Pühalepa valla keskosa üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Pühalepa Osavalla Valitsus (aadress Tempa küla, Hiiumaa vald 92348) ja kehtestaja on Hiiumaa Vallavalitsus (aadress Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korraldusega saab tutvuda tööajal Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=253920

Täiendav info Mai Julge, 463 6845, mai.julge@hiiumaa.ee