Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Palukülas asuva Jaagu kinnistu detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 25.01.2023 korraldusega nr 54 otsustati algatada Palukülas Jaagu (katastritunnus 20501:001:0633, pindala 17316 m², sihtotstarve maatulundusmaa)  kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks on Jaagu kinnistust 1 ha suuruse elamukrundi eraldamine, uuele eraldatavale krundile ehitusõiguse ja ehitustingimuste määramine elamu ja abihoonete rajamiseks, liikluse ja parkimiskorralduse lahendamine ning tehnovõrkude väljaehitamiseks vajaminevate koridoride määramine.

Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Pühalepa valla keskosa üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Pühalepa Osavalla Valitsus (aadress Tempa küla, Hiiumaa vald 92348) ja kehtestaja on Hiiumaa Vallavalitsus (aadress Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korraldusega saab tutvuda tööajal Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=254751

Täiendav info Mai Julge, 463 6845, mai.julge@hiiumaa.ee