Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Paope küla Nurga ja Oja maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 31.03.2021 korraldusega nr 174 otsustati algatada Paope küla Nurga ja Oja maaüksuste (39201:002:0225 ja 39201:002:0226; üldpind 8295 m2; 6244 m2; sihtotstarve elamumaa) kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks on Nurga ja Oja maaüksuste ehitusõiguse, hoonestusala ning peamiste arhitektuursete nõuete määramine.

Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimiseks vajadus puudub. Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas Kõrgessaare Vallavolikogu 17.1.2003 määrusega nr 5 „Kõrgessaare valla üldplaneering" ja Kõrgessaare Vallavolikogu 12.11.2010 määrusega nr 19 „Kõrgessaare valla üldplaneeringu teemaplaneering – Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine".

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Kõrgessaare Osavalla Valitsus (aadress Kõpu tee 8, Kõrgessaare 92201) ja kehtestaja on Hiiumaa Vallavalitsus (aadress Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korraldusega saab tutvuda töö ajal Hiiumaa Valla Kärdla kontoris aadressiga Keskväljak 5a, Kärdla ja aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=204301