Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Paope küla Põndaku maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 20.10.2021 korraldusega nr 601 otsustati algatada Paope külas Põndaku (katastritunnus 39201:002:00349; üldpind 10040 m2; sihtotstarve maatulundusmaa) maaüksuse detailplaneering, mille eesmärgiks on Põndaku maaüksusele ehitusõiguse, hoonestusala ning peamiste arhitektuursete nõuete määramine ja sihtotstarbe muutmine.

Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimiseks vajadus puudub. Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas Kõrgessaare Vallavolikogu 17.1.2003 määrusega nr 5 „Kõrgessaare valla üldplaneering" ja Kõrgessaare Vallavolikogu 12.11.2010 määrusega nr 19 „Kõrgessaare valla üldplaneeringu teemaplaneering – Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine".

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Kõrgessaare Osavalla Valitsus (aadress Kõpu tee 8, Kõrgessaare 92201) ja kehtestaja on Hiiumaa Vallavalitsus (aadress Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korraldusega saab tutvuda töö ajal Hiiumaa Vallavalitsuses (aadressiga Keskväljak 5a, Kärdla) ja aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=216453