Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Poama külas Saarelepa kinnistu detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 31.03.2021 korraldusega nr 175 otsustati algatada Poama külas Saaarelepa (katastritunnus 39201:002:0104; üldpind 5,14 ha; sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks on Saarlepa kinnistu jagamine kaheks krundiks, ehitusõiguse, hoonestusala ning peamiste arhitektuursete nõuete määramine.

Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimiseks vajadus puudub. Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas Kõrgessaare Vallavolikogu 17.1.2003 määrusega nr 5 „Kõrgessaare valla üldplaneering" ja Kõrgessaare Vallavolikogu 12.11.2010 määrusega nr 19 „Kõrgessaare valla üldplaneeringu teemaplaneering – Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine".

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Kõrgessaare Osavalla Valitsus (aadress Kõpu tee 8, Kõrgessaare 92201) ja kehtestaja on Hiiumaa Vallavalitsus (aadress Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korraldusega saab tutvuda töö ajal Hiiumaa Valla Kärdla kontoris aadressiga Keskväljak 5a, Kärdla ja aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=204302