Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Puliste küla Simuna kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 12.08.2020 korraldusega nr 417 otsustati algatada Puliste külas Simuna (katastritunnus 63901:003:0150, üldpind 7,34 ha, sihtotstarve maatulundusmaa)  kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks on Simuna kinnistust ühe elamukrundi eraldamine, krundile ehitusõiguse ja hoonestusala määramine elamu rajamiseks.

Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Pühalepa valla Hellamaa-Värssu-Puliste piirkonna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Pühalepa Osavalla Valitsus (aadress Tempa küla, Hiiumaa vald 92348) ja kehtestaja on Hiiumaa Vallavalitsus (aadress Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korraldusega saab tutvuda tööajal  Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald  ja aadressil  http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=190135