Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Sääre küla Jääraku, Välja ja Põllumäe kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 26.06.2019 korraldusega nr 387 otsustati algatada Sääre külas Jääraku (katastritunnus 63901:001:1445, üldpind 5,64 ha, sihtotstarve maatulundusmaa), Välja (katastritunnus 63901:001:1439, üldpind 2,65 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Põllumäe (katastritunnus 63901:001:0032, üldpind 6,04, sihtotstarve maatulundusmaa)  kinnistute detailplaneering, mille eesmärgiks on planeeringuala kuni 16 elamukrundiks jaotamine ja kruntidele ehitusõiguse ja hoonestusala määramine elamute ja abihoonete rajamiseks.

Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Pühalepa valla Kuri-Tähva-Sääre piirkonna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Pühalepa Osavalla Valitsus (aadress Tempa küla, Hiiumaa vald 92348) ja kehtestaja on Hiiumaa Vallavalitsus (aadress Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korraldusega saab tutvuda tööajal  Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald  ja aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=164726

Täiendav info Mai Julge mai.julge@hiiumaa.ee tel 463 6845