Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Tahkuna küla, Rüütli maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.6.2019 korraldusega nr 367 algatati Tahkuna küla Rüütli maaüksuse (katastritunnus 20401:001:0294) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused. Planeeringuala näol on tegemist 10846 m2 suuruse maatulundusmaaga. Planeeringu eesmärk on maaüksuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine. Planeeringu koostamisel lähtutakse üldplaneeringus sätestatust.

Korralduse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda aadressil: http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=164686.