Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

« Tagasi

Ala küla Andruse kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 01.08.2018 korraldusega nr 587 lõpetati Ala külas Andruse kinnistu detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavolikogu algatas 27.09.2011 otsusega nr 149 Ala külas Andruse kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärgiks oli Andruse kinnistul Pühalepa valla keskosa üldplaneeringu muutmine, muutes kavandatud põllumajandusmaa elamumaaks ja krundi ehitusõiguse määramine.. Nimetatud detailplaneeringut ei ole peale algatamist vallavalitsusele edasiseks menetlemiseks esitatud ning tulenevalt seadusest ei ole võimalik planeeringumenetlust nõutud tähtajaks lõpule viia.

Korraldusega saab tutvuda http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=142645