Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

« Tagasi

Hausma küla Kotkapesa kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.09.2018 korraldusega nr 693 lõpetati Hausma külas Kotkapesa katastriüksuse (63901:001:0870) detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 19.mail 2009 korraldusega nr 151 Hausma külas 63901:001:0870 katastriüksuse detailplaneeringu koostamise. Detailplaneeringut ei ole vallavalitsusele edasiseks menetlemiseks esitatud.

Korraldusega saab tutvuda:  http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=144876