Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

« Tagasi

Hausma külas Vana-Tooma kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 04.07.2018 korraldusega nr 528 lõpetati Hausma külas Vana-Tooma kinnistu detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 21.07.2004 korraldusega nr 302 Hausma külas Vana-Tooma kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärgiks oli Vana-Tooma kinnistu III maatükile puhkepargi rajamine ja II ja IV maatükile hoonete rajamine. Nimetatud detailplaneeringut ei ole peale algatamist vallavalitsusele edasiseks menetlemiseks esitatud. Kinnistu omanik on teatanud Pühalepa Osavalla Valitsusele, et soovib detailplaneeringu koostamise lõpetada.

Korraldusega saab tutvuda: http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=141392