Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

« Tagasi

Hellamaa külas Kadastiku kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 04.07.2018 korraldusega nr 527 lõpetati Hellamaa külas Kadastiku kinnistu detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 13.08.2014 korraldusega nr 298 Hellamaa külas Kadastiku kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärgiks oli Kadastiku kinnistust ühe elamukrundi eraldamine ja krundile ehitusõiguse määramine. Nimetatud detailplaneeringut ei ole peale algatamist vallavalitsusele edasiseks menetlemiseks esitatud ning tulenevalt seadusest ei ole võimalik planeeringumenetlust nõutud tähtajaks lõpule viia.

Korraldusega saab tutvuda: http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=141390