Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

« Tagasi

Heltermaa külas Jüri kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 04.07.2018 korraldusega nr 526 lõpetati Heltermaa külas Jüri kinnistu detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 11.05.2005 korraldusega nr 197 Heltermaa külas Jüri kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärgiks oli Jüri kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks ja hoonestusõiguse määramine. Nimetatud detailplaneeringut ei ole peale algatamist vallavalitsusele edasiseks menetlemiseks esitatud. Kinnistu omanikud on teatanud Pühalepa Osavalla Valitsusele, et soovivad detailplaneeringu koostamise lõpetada.

Korraldusega saab tutvuda: http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=141388