Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

« Tagasi

Salinõmme külas Maarja kinnistu ja kiigeplatsi detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 04.07.2018 korraldusega nr 523 lõpetati Salinõmme külas Maarja kinnistu ja kiigeplatsi detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 08.12.2011 korraldusega nr 498 Salinõmme külas Maarja kinnistu ja kiigeplatsi detailplaneeringu, mille eesmärgiks oli Maarja kinnistu jagamine ja ehitusõiguse määramine kruntidele ning puhkeala kavandamine piirnevale maale. Nimetatud detailplaneeringut ei ole peale algatamist vallavalitsusele edasiseks menetlemiseks esitatud. Kinnistu omanik on teatanud Pühalepa Osavalla Valitsusele, et soovib detailplaneeringu koostamise lõpetada.

Korraldusega saab tutvuda: http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=141373