Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

« Tagasi

Sarve külas Mihkli, Simuna ja Kaevatsi I detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 27.06.2018 korraldusega nr 485 lõpetati Sarve külas Mihkli, Simuna ja Kaevatsi I detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 12.11.2003 korraldusega nr 601 Sarve külas Mihkli, Simuna ja Kaevatsi I kinnistute detailplaneeringu, mille eesmärgiks on Sarve külas uue 10 kV õhu-ja kaabelliini ning komplektalajaama ehitamine. Taotluse detailplaneeringu algatamiseks esitas Eesti Energia AS. Mihkli, Simuna ja Kaevatsi I kinnistute detailplaneeringut ei ole vallavalitsusele edasiseks menetlemiseks esitatud. Elektrilevi OÜ on teatanud Pühalepa Osavalla Valitsusele, et soovib detailplaneeringu koostamise lõpetada.

Korraldusega saab tutvuda: http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=141128