Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

« Tagasi

Soonlepa küla Kuu kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.09.2018 korraldusega nr 694 lõpetati Soonlepa külas Kuu kinnistu detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 05.aprilli 2006 korraldusega nr 189 Soonlepa külas Kuu kinnistu detailplaneeringu koostamise. Detailplaneeringut ei ole vallavalitsusele edasiseks menetlemiseks esitatud.

Korraldusega saab tutvuda:  http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=144877