Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

« Tagasi

Suuremõisa küla Papsiniidu kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.09.2018 korraldusega nr 703 lõpetati Suuremõisa külas Papsiniidu kinnistu detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 05.veebruari 2007 korraldusega nr 36 Suuremõisa külas Papsiniidu kinnistu detailplaneeringu koostamise. Avaliku arutelu tulemusena võttis Pühalepa Vallavalitsus 30.detsembril 2009 vastu korralduse nr 63 detailplaneeringusse paranduste sisseviimise kohta. Parandatud detailplaneeringut ei ole vallavalitsusele edasiseks menetlemiseks esitatud.

Korraldusega saab tutvuda: http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=144886