Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

« Tagasi

Valipe küla Peetri kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.09.2018 korraldusega nr 704 lõpetati Valipe külas Peetri kinnistu detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 07.oktoobri 2009 korraldusega nr 320 Valipe külas Peetri kinnistu detailplaneeringu koostamise. Detailplaneeringut ei ole vallavalitsusele edasiseks menetlemiseks esitatud.

Korraldusega saab tutvuda:  http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=144887