Jäätmemajandusega seotud uudised:

« Tagasi

Käina ohtlike jäätmete kogumispunk 15. maist suletud!  

Ohtlike jäätmete kogumispunkt Käina osavallas Olerexi tankla kõrval (Mäe plats 2) on käesoleva aasta 15. maist suletud.  

Kodumajapidamises tekkivad ohtlikud jäätmed (näiteks aegunud ravimid, kodukemikaalid, vanad värvid, õlid, lakid, väetised, patareid jms) tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning viia lähimasse ohtlike jäätmete kogumispunkti.  

Ohtlike jäätmete kogumispunktides võetakse vastu ka oma aja ära elanud elektroonikajäätmeid näiteks vana külmkapp, raadio, tolmuimeja, elektrilised mänguasjad jms. (https://vald.hiiumaa.ee/ohtlike-jaatmete-vatuvott)  

Pärast Mäe plats 2 kogumispunkti sulgemist saab eraisik ohtlikud jäätmed tasuta viia näiteks Hiiumaa Jäätmejaama Ristivälja külas. Jäätmejaamas saab hinnakirja alusel ära anda ka mitmeid teisi jäätmeid liigiti, näiteks ehitusjäätmeid, vanarehve, suurjäätmeid jms. (https://www.hiiuprygila.ee/hiiumaa-jaatmejaam/hinnakiri/)  

Lisaks Hiiumaa jäätmejaama ohtlike jäätmete kogumispunktile saab eraisik Hiiumaal ohtlikke jäätmeid tasuta ära anda Kärdlas Sõnajala 11H, Suuremõisa jäätmepunktis, Kõrgessaares Tehase teel (VAK) ning Emmastes Ollimal.   

Keelatud on jäätmete ladustamine või ladestamine selleks mitteettenähtud kohtadesse! Pakendipunkti too ainult pakendijäätmeid. Osades pakendipunktides on lisaks pakendile võimalus ära anda ka vanapaberi ja tekstiilijäätmeid. Mäe platis pakendipunktis on videovalve.     

Aitäh, et kogud jäätmeid liigiti!