Jäätmemajandusega seotud uudised:

« Tagasi

Saadaval veel 4 biojäätmete konteinerit

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas Hiiumaa vallavalitsuse projekti „Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Hiiumaal". Projekti raames soetas vallavalitsus 100 kodukompostrit, 5 konteinerit biojäätmete üleandmiseks jäätmevedajale ning toimub kompostimise veebikoolitus algajatele. Projekt on olnud edukas ja kõik kodukompostrid on omaniku leidnud. Saadaval on veel neli konteinerit biojäätmete üleandmiseks jäätmevedajale.    

140 liitrise konteineri hinnaks taotlejale on 15,02 eurot. Konteineri kasutajal tuleb konteineriga jäätmed üle anda Hiiumaa piirkonna jäätmevedajale As Eesti Keskkonnateenustele.   

Konteineri taotlemiseks peavad olema täidetud järgnevad tingimused:    

  • Taotleja sissekirjutus on majapidamisest vähemalt ühel isikul, kuhu kodukompostrit soovitakse.   

  • Taotleja elab Hiiumaa vallas asuval kinnistul, kus on üksik eramu või kuni nelja korteriga kortermaja.   

  • Taotleja elab kinnistul, mis on liitunud korraldatud jäätmeveoga.   

Kinnistu kohta saab taotleda ühe konteineri.   

Taotluse konteineri soetamiseks saab esitada Hiiumaa valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU

Kogumisvahendid jagatakse välja taotluste laekumise järjekorra alusel.   

Konteineri saaja annab taotluse esitamisega nõusoleku kogumisvahendi kasutamise tingimustega. Arve alusel tuleb tasuda 15,02 euro suurune omaosalus konteinerite puhul ja kasutada taristut majapidamises tekkivate köögijäätmete üleandmiseks vähemalt kuni 31.12.2025.