Jäätmemajandusega seotud uudised:

« Tagasi

Saadaval veel kaks kodukompostrit

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas Hiiumaa vallavalitsuse projekti „Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Hiiumaal". Projekti raames soetas vallavalitsus 100 kodukompostrit, 5 konteinerit biojäätmete üleandmiseks jäätmevedajale ning toimub kompostimise veebikoolitus algajatele. Projekt on olnud edukas ja suurem osa kodukompostreid omaniku leidnud. Saadaval on veel kaks viimast kompostrit ja viis konteinerit biojäätmete üleandmiseks.  

Kompostrite ostmiseks viidi läbi hange, mille võitjaks osutus OÜ Kleenoil Eesti, 100 (saja) 200 liitrise kiirkompostri kogumaksumus on 29 272eurot. Kompostri saaja katab kompostri soetamisel omaosaluse summa. Omaosaluse suuruseks kompostrite soetamisel on 7152,24 eurot, seega on ühe kompostri hinnaks elanikule 71,52 eurot.  

Konteinerite pakkumuse võitis Eesti Keskkonnateenused AS, kellelt ostetakse 5 pruuni 140 liitrist konteinerit kinnistupõhiseks üleandmiseks jäätmevedajale. Konteinerite puhul on omaosaluse summaks 75,44 eurot, mis teeb konteineri hinnaks 15,02 eurot. Konteineri kasutajal tuleb konteineriga jäätmed üle anda Hiiumaa piirkonna jäätmevedajale As Eesti Keskkonnateenustele. 

Kompostri taotlemiseks peavad olema täidetud järgnevad tingimused:  

  • Taotleja sissekirjutus on majapidamisest vähemalt ühel isikul, kuhu kodukompostrit soovitakse. 

  • Taotleja elab Hiiumaa vallas asuval kinnistul, kus on üksik eramu või kuni nelja korteriga kortermaja.  

  • Taotleja elab kinnistul, mis on liitunud korraldatud jäätmeveoga. 

  • Kinnistu kohta saab taotleda ühe kompostri. 

  • Taotlusi saab esitada alates 9. maist Hiiumaa valla iseteeninduskeskkonnas. Kompostri saavad 100 ning konteineri 5 kiiremat nõuetele vastava taotluse esitajat. Kogumisvahendid jagatakse välja taotluste laekumise järjekorra alusel. 

Kompostri saaja annab taotluse esitamisega nõusoleku kogumisvahendi kasutamise tingimustega. Arve alusel tuleb tasuda 71,52 euro suurune omaosalus kompostrite puhul ning 15,02 euro suurune omaosalus konteinerite puhul ja kasutada taristut majapidamises tekkivate köögijäätmete komposteerimiseks või jäätmete üleandmiseks vähemalt kuni 31.12.2025. a.   

Kadri Aljas; kadri.aljas@hiiumaa.ee; 5340 6199