Kohanime määramine

« Tagasi

Sõru väikelaevasadama ja Ristna jahisadama nimede muutmine

Hiiumaa Vallavalitsus avalikustab kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel järgmised korralduste eelnõud:

1.Sadama kohanime muutmine (Sõru väikelaevasadam), millega kavatsetakse muuta Sõru väikelaevasadama nime. Uus nimi saab olema Sõru jahisadam.

Lisa eelnõu koos plaaniga.

SA Hiiumaa Sadamad taotles  Sõru väikelaevasadama nime muutmist Sõru jahisadamaks. Sõru väikelaevasadama eristamiseks kasutatav täiend „väikelaevasadam" on pikk ja kohmakas ning arvestades lähiaastate arendusi ja sadama laiendamist ning soovi lisaks kodusadama funktsioonile areneda arvestatavaks külalissadamaks, on „jahisadam" sobiv täiend, tähistades mereturismi valdkonnas just huvilaevadele teenuseid pakkuvaid väikesadamaid.

2. Sadama kohanime muutmine (Ristna jahisadam), millega kavatsetakse muuta Ristna jahisadama nime. Uus nimi saab olema Kalana jahisadam.

Lisa eelnõu koos plaaniga.

SA Hiiumaa Sadamad taotles Ristna jahisadama nime muutmist. Ristna jahisadama nimi on sisuliselt ja geograafiliselt eksitav, kuna tegemist on hoopis teise rannalõiguga Kõpu poolsaarel. Lisaks on Ristna nime kandev sadam Läänemaal juba olemas.