Koera registreerimine osavallavalitsuses

Koera registreerimise taotlus:  pdf   docx

Lemmikloomade pidamisel tuleb lähtuda lemmikloomade pidamise nõuetest

Omanik peab tagama, et loom ei ohustaks kaaskodanikke, nende vara ega teisi loomi.

Omanik kannab vastutust temale kuuluva looma tekitatud varalise kahju või tervisekahjustuse eest.

Avalikus kohas viibides peab omanik pidama järelevalvet oma looma üle, koristama oma looma väljaheited ja veenduma, et loom ei häiriks ja rikuks avalikku korda.

Looma on keelatud hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta.

Loom peab olema veterinaararsti poolt vaktsineeritud marutaudi vastu.

Koera omanik on kohustatud paigaldama territooriumi sissepääsu juurde informeeriva sildi koera olemasolust.

Hiiumaal alaliselt elav koer tuleb kanda lemmikloomaregistrisse portaalis www.llr.ee

Hiiumaal alaliselt elav koer peab alates 1. jaanuarist 2022 olema tegevusluba omava veterinaararsti  poolt mikrokiibiga märgistatud.

Koera registreerimine:

Kiibitud koera omanik kannab ise oma koera registrisse, selleks:

  1. Mine aadressile www.llr.ee
  2. Logi sisse oma ID- kaardiga „ E-teenindusse".
  3. Kui kasutaja nimel on juba mõni lemmikloom, kuvatakse Sulle looma andmed. Neid saab vajadusel muuta.
  4. Uue koera registreerimiseks vajuta nupule „Registreerin uue kiibitud looma".
  5. Täida registreerimisvorm ja salvesta.
  6. Kui koer on registrisse kantud näed andmeid loomade nimekirjas.

Kui koeral ei ole kiipi, siis toimi järgmiselt:

  1. Täida koera registreerimise taotlus.
  2. Esita elukohajärgses osavallas taotlus ja selle alusel kannab koera registrisse osavalla teenistuja.
  3. Koer saab unikaalse registreerimisnumbri.
  4. Pane registreerimisnumber koera kaelarihmale.

 

Kontaktisikud seoses hulkuvate/vigastatud loomadega: 

 

Õigusaktid:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri Hiiumaa vallas 

Loomakaitseseadus

Hiiumaa valla koerte andmekogu põhimäärus

 

463 6075

 

« Tagasi

Vald külastas Hiiumaa loomakliinikut

Eile külastas vald Hiiumaa loomakliinikut ja nende hoolealuseid. Loomakliinikut pidav Maris Kriggulsson, rääkis, et kliiniku uus osa – loomade turvakoduks kohandatud mugavustega soojak on igati end õigustanud. Käesoleva aasta alguses sai loomakliinik koostöös vallaga oma hoolealuste jaoks soojaku, kus loomad saavad eraldatud ja rahulikus keskkonnas oma uut kodu oodata. Loomakliiniku maja poolses osas viibivad arstihoolt vajavad loomad. 

Ka praegu on uue kodu ootel mõned kassid – huvilistel palume otse kliinikuga ühendust võtta. Maris rääkis ka, et peale sotsiaalmeediasse lisatud abipalvet on nad saanud piisavalt nii tekke kui ka rätikuid – esmane vajadus on kaetud. Loomakliiniku  ainus palve kogukonnale oli, et inimesed hoiaksid enda kassidel-koertel silma peal ja samuti kiibistaksid oma kodulooma, et kaduma minnes oleks looma omanik kiiresti tuvastatav.

 

Hiiumaa koduta loomade turvakodu