Koera registreerimine osavallavalitsuses

Koera registreerimise taotlus:  pdf   docx

Lemmikloomade pidamisel tuleb lähtuda lemmikloomade pidamise nõuetest

Omanik peab tagama, et loom ei ohustaks kaaskodanikke, nende vara ega teisi loomi.

Omanik kannab vastutust temale kuuluva looma tekitatud varalise kahju või tervisekahjustuse eest.

Avalikus kohas viibides peab omanik pidama järelevalvet oma looma üle, koristama oma looma väljaheited ja veenduma, et loom ei häiriks ja rikuks avalikku korda.

Looma on keelatud hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta.

Loom peab olema veterinaararsti poolt vaktsineeritud marutaudi vastu.

Koera omanik on kohustatud paigaldama territooriumi sissepääsu juurde informeeriva sildi koera olemasolust.

Hiiumaal alaliselt elav koer tuleb kanda lemmikloomaregistrisse portaalis www.llr.ee

Hiiumaal alaliselt elav koer peab alates 1. jaanuarist 2022 olema tegevusluba omava veterinaararsti  poolt mikrokiibiga märgistatud.

Koera registreerimine:

Kiibitud koera omanik kannab ise oma koera registrisse, selleks:

  1. Mine aadressile www.llr.ee
  2. Logi sisse oma ID- kaardiga „ E-teenindusse".
  3. Kui kasutaja nimel on juba mõni lemmikloom, kuvatakse Sulle looma andmed. Neid saab vajadusel muuta.
  4. Uue koera registreerimiseks vajuta nupule „Registreerin uue kiibitud looma".
  5. Täida registreerimisvorm ja salvesta.
  6. Kui koer on registrisse kantud näed andmeid loomade nimekirjas.

Kui koeral ei ole kiipi, siis toimi järgmiselt:

  1. Täida koera registreerimise taotlus.
  2. Esita elukohajärgses osavallas taotlus ja selle alusel kannab koera registrisse osavalla teenistuja.
  3. Koer saab unikaalse registreerimisnumbri.
  4. Pane registreerimisnumber koera kaelarihmale.

 

Kontaktisikud seoses hulkuvate/vigastatud loomadega: 

 

Õigusaktid:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri Hiiumaa vallas 

Loomakaitseseadus

Hiiumaa valla koerte andmekogu põhimäärus

 

463 6075

 

« Tagasi

Koerte ja kasside pidamise nõuded Hiiumaal

Hiiumaa vallavolikogu kinnitas 24. jaanuari istungil koerte ja kasside pidamise eeskirja, kus on kirjas koerte, kasside pidamise nõuded Hiiumaal ja mis on kohustuslik kõigile, kellel on koer või kass. Määrus jõustus 1. märtsil 2019. 

Lemmiklooma pidamise nõuded on tegelikult lihtsad: hoia teda oma korteris, majas või aias ja vaata, et ta hulkuma ei pääseks, inimesi ja teisi loomi ei häiriks, ohustaks või kallale ei kipuks ning avalikku korda ei rikuks. Ära kohtle teda halvasti, ära hülga teda, ära jäta abitusse seisundisse. Anna talle piisavalt süüa ja juua ning armastust muidugi ka. Käi temaga arsti juures ja lase vaktsineerida. Jalutama minnes pane kaela rihm ja kui tegu on tõesti isendiga, kes purelema või hammustama kipub, siis pähe suukorv. Oma koera järelt avalikus kohas väljaheidete koristamine kuulub samuti asja juurde.  

Pane oma kinnistu sissepääsu juurde silt, mis teavitab koera olemasolust. Hoiatussilt annab Sulle kindlustunde, et territooriumile sisenev inimene on Sinu koerast teadlik ja oskab arvestada. 

Koera registreerimine muutub alates märtsist kohustuslikuks. Koera omanik peab kirjaliku avalduse alusel registreerima alaliselt elukohajärgses osavallas elava koera, kui koer on saanud neljakuuseks või juhul, kui võetakse vanem koer. Kui koer on kiibistatud, saab omanik ise registreerida koera Hiiumaa valla koerte andmekogus. Mikrokiibi võib paigaldada ainult tegevusluba omav veterinaararst ja alates 1. jaanuarist 2022 peab Hiiumaal peetav koer olema kiibistatud.  

Kiibistatud koer registreeritakse lemmikloomaregistris LLR: www.llr.ee. Kui koeral ei ole mikrokiipi, tuleb koera registreerimise toiming teha kohalikus osavallas, sellisel juhul saate registrisse kantud koerale unikaalse registreerimisnumbri. Koera surma korral või koera omaniku vahetuse korral tuleb sellest teada anda 30 päeva jooksul samuti elukohajärgsesse osavalda. See on vajalik registris olevate andmete õigsuse tagamiseks. 

Registrisse kantud koer peab kaelarihmal kandma registreerimisnumbrit või olema kiibistatud. Antud kohustus tagab järelevalveta koera omaniku kiire leidmise ja looma ohutu tagastamise omanikule.  

Aitäh, et mõtled enne, kui omale looma võtad! Aitäh, et oled oma loomale hea sõber! 

Raina Smill 

Hiiumaa valla keskkonnaspetsialist