Koera registreerimine osavallavalitsuses

Koera registreerimise taotlus:  pdf   docx

Lemmikloomade pidamisel tuleb lähtuda lemmikloomade pidamise nõuetest

Omanik peab tagama, et loom ei ohustaks kaaskodanikke, nende vara ega teisi loomi.

Omanik kannab vastutust temale kuuluva looma tekitatud varalise kahju või tervisekahjustuse eest.

Avalikus kohas viibides peab omanik pidama järelevalvet oma looma üle, koristama oma looma väljaheited ja veenduma, et loom ei häiriks ja rikuks avalikku korda.

Looma on keelatud hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta.

Loom peab olema veterinaararsti poolt vaktsineeritud marutaudi vastu.

Koera omanik on kohustatud paigaldama territooriumi sissepääsu juurde informeeriva sildi koera olemasolust.

Hiiumaal alaliselt elav koer tuleb kanda lemmikloomaregistrisse portaalis www.llr.ee

Hiiumaal alaliselt elav koer peab alates 1. jaanuarist 2022 olema tegevusluba omava veterinaararsti  poolt mikrokiibiga märgistatud.

Koera registreerimine:

Kiibitud koera omanik kannab ise oma koera registrisse, selleks:

  1. Mine aadressile www.llr.ee
  2. Logi sisse oma ID- kaardiga „ E-teenindusse".
  3. Kui kasutaja nimel on juba mõni lemmikloom, kuvatakse Sulle looma andmed. Neid saab vajadusel muuta.
  4. Uue koera registreerimiseks vajuta nupule „Registreerin uue kiibitud looma".
  5. Täida registreerimisvorm ja salvesta.
  6. Kui koer on registrisse kantud näed andmeid loomade nimekirjas.

Kui koeral ei ole kiipi, siis toimi järgmiselt:

  1. Täida koera registreerimise taotlus.
  2. Esita elukohajärgses osavallas taotlus ja selle alusel kannab koera registrisse osavalla teenistuja.
  3. Koer saab unikaalse registreerimisnumbri.
  4. Pane registreerimisnumber koera kaelarihmale.

 

Kontaktisikud seoses hulkuvate/vigastatud loomadega: 

 

Õigusaktid:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri Hiiumaa vallas 

Loomakaitseseadus

Hiiumaa valla koerte andmekogu põhimäärus

 

463 6075

 

« Tagasi

Oma looma tegevuse eest vastutab looma omanik!

Valda on tulnud mitmeid kaebuseid koduloomade hulkumise ja koduloomade poolt teiste vara rikkumise kohta. Siinkohal peab meelde tuletama, et mitte ainult koerte tegevuse eest ei vastuta omanik – ka väiksemate loomade tegevuse tagajärjed võivad olla üsna kurvad.   
 
Looma omanik... 

- peab tagama, et loom ei ohustaks kaaskodanikke, nende vara ega teisi loomi;  
- kannab vastutust temale kuuluva looma tekitatud varalise kahju või tervisekahjustuse eest; 
- peab tagama, et loom ei häiriks ja ei rikuks avalikku korda sh öörahu või heakorda. 

Looma avalikus kohas viibimine on lubatud ainult kui: 

-omanik tagab järelevalve looma üle; 
-omanik tagab looma tekitatud reostuse kohese koristamise; 
-pimedal ajal on kohustuslik loomale kinnitatud helkurrihm, helkurvöö või muu sarnane ese. 

Looma tegevuse eest, samuti looma viibimise eest väljaspool omaniku järelevalvet, vastutab omanik. 

Loe pikemalt koerte ja kasside pidamise eeskirja Hiiumaa vallas: https://www.riigiteataja.ee/akt/401022019006 

hoia oma kass lõa otsas