« Tagasi

Põllumehed arutasid ühiseid huvisid


Hiiumaa Arenduskeskus ja põllumajandusettevõtjate nõustaja Tiina Kattel kutsusid Hiiumaa põllumajandusettevõtjad detsembris ümarlauale, kus arutasid põllumeeste katusorganisatsiooni loomise vajalikkuse, nõustamisteenuse olemasolu, põllumajandust puudutavate seadusandluste muudatuste, piirkonna spetsiiflisuse ja muudel põllumeestele olulistel teemadel.

Kui vald ja arenduskeskus möödunud aastal ettevõtteid külastasid, tõid mitmed põllumajandusettevõtjad välja, et tunnevad puudust katusorganisatsioonist, mis seisaks Hiiumaa põllumajandusettevõtjate ühiste huvide eest.

Ümarlaual jõudsid ühisele arusaamale põllumajandusettevõtjad ja Hiiumaa Ettevõtjate Liidu juhatuse esimees Arno Kuusk: eraldi katusorganisatsiooni põllumeestele vaja ei ole, kuna olemas on Hiiumaa ettevõtjate huve esindav Hiiumaa Ettevõtjate Liit. Põllumeeste ettepanekul sobib see ühtlasi ka nende huvide eest seismiseks. Arno Kuusk kutsuski seepeale põllumajandusettevõtjaid ettevõtjate katusorganisatsiooniga liituma.

Hiiumaa põllumajandusettevõtjate ärihuvid kattuvad suures osas teiste ettevõtjate omadega. Ka põllumajandusettevõtjad ekspordivad – saarel kasvatatud vili transporditakse pärast kuivatamist mandrile ja samuti realiseeritakse soodsama hinna tõttu kariloomad mandrile või välismaale.

Ettevõtjad toetasid Sulev Matto arvamust, et saarelistes tingimustes peavad ettevõtjatele kehtima erisused. Kõik nõustusid, et lisaks transpordiühendustele on erisused ja maakonna spetsiifika Hiiumaa ettevõtjate ühiseks murekohaks.

Et ettevõtjate katusorganisatsioon spetsiifilisemalt põllumeeste huvide eest seista saaks, tuleb aga liidu juhi sõnul tänast toimimismudelit oluliselt muuta. Täna tegutseb Hiiumaa Ettevõtjate Liit vabatahtlikkuse alusel, mis tähendab, et juhatuse liikmed ja esimees organisatsiooni esindamise ja tehtava töö eest tasu ei saa ja tööd tehakse oma vabast ajast.

Ümarlaual tõstatati ettevõtjate tagasiside saamiseks küsimus valla algatusele koolides ja lasteaedades kohaliku toidu kasutusele võtmiseks. Ettevõtjate arvates on valla algatus tubli esimene samm. Selleks aga, et ettevõtjad Hiiumaa koolide ja lasteaedade mõistliku hinnaga tarbimise mahtu tagada saaksid, tuleb oluliselt rohkem toota, kui koolid ja lasteaiad vajavad. Selleks peaksid mudelisse lisanduma ka Hiiumaa jaekaubandus ja toitlustusettevõtted. Ettevõtjad märkisid lisaks, et juurviljade üle aasta hoiustamiseks on Hiiumaal puudu hoidla ning kindlasti tuleb kasuks ettevõtjatega aastast pikema perioodiga tellimuslepingute sõlmimine.

Arutelu viis edasi küsimuseni, kuidas Hiiumaa toodang veel jõulisemalt jaekaubandusse ja ka Hiiumaa toidutoodangu osaks saaks. Arno Kuusk lubas saata Hiiumaa Köök ja Pagar esindajana kutse kõikidele põllumeestele tulla tutvuma Hiiumaa Köök ja Pagar tootmisega ning ümarlauale, kus arutada edasisi koostöövõimalusi.

📌Siit üleskutse: kui lugejate seas on põllumajandusettevõtjaid, kelleni endise maavalitsuse saalis toimunud ümarlaua kutse ei jõudnud, aga kes on huvitatud olema kaasatud aruteludesse ja koostöösse siis palun andke endast märku Hiiumaa arenduskeskuse ettevõtluskonsultandile Mari-Liis Hirvele (e-post: mari-liis.hirv@hiiumaa.ee).
 
arenduskeskus