« Tagasi

Tänu ja kiitus tublidele hiidlastele!

Eesti sünnipäeva tänasel kontsertaktusel Emmaste põhikooli saalis jagasid vallajuhid tänu ja kiitust tublidele hiidlastele.

Galerii sündmusest on leitav valla Facebook lehelt.

Valla tänukirjad pälvisid:

Muku Tare pidaja Terje Martinson, kes on andnud olulise panuse ettevõtluskeskkonda – ainus aastaringselt avatud toitlustusasutus saare lõunaotsas.

Sõnajala söökla pidaja Aimar Hansen – Sõnajala söökla on üks väheseid söögikohti, mida suudetakse hoida avatuna aasta läbi, kliente neile jagub ja hinnad on soodsad. Ilma nende tegevuseta oleks Kärdla piirkonna toitlustusvõimalused oluliselt piiratumad.

Kohviku Viiger pidajad Galina ja Väino Kaev – Viiger on üks väheseid söögikohti, mida suudetakse hoida avatuna aasta läbi, kliente neile jagub ja hinnad on soodsad. Ilma nende tegevuseta oleks Kärdla piirkonna toitlustusvõimalused oluliselt piiratumad.

Kaarel Kotkas, kes on Emmaste ja Hiiumaa Veriffi abil maailmakaardile viinud.

Suuremõisa Lasteaed-Põhikooli muusikaõpetaja Külli Kreegi – imeline töö, mis toob tulemusi õpilaste muusikakasvatuse osas.

Äsja väärikat juubelit tähistanud Aivi Maandi – pikaaegne pedagoog ja raamatute autor.

Perearst Ülo Lember, kes on pikaajaliselt panustanud tervislike eluviiside edendamisel Hiiumaal.

Tuuli Tammla, kes on pikaajaliselt vabatahtlikult panustanud sündmuste veebilehe hiiumaa.events ülevalhoidmiseks.

Üle anti Hiiu maakonna teenetemärgid.

Hiiu maakonna teenetemärgi nr 28 pälvis Endel Lepisto.

2013. aastal moodustasid eakad aktiivsed Pühalepa kandi mehed klubi Pühalepa Vanamehed ja selle tegevust on nominent juhtinud algusest peale. Oluline on klubi tegevus Hiiumaa kodu- ja mereajaloo jäädvustamisel. Nii on ta koostanud ja koos klubi Pühalepa Vanamehed liikmetega välja andnud mitmeid temaatilisi raamatuid.

Tema eestvedamisel toimub Hiiumaa meremuuseumi rajamine Suuresadamas.

On paigaldatud mälestus- ja austuspinke mitmetele nimekatele Hiiumaa toetajatele ja eestvedajatele.

Ta oli 1989. aastal Hiiu maavolikogu töö käivitajatest.

Oli Suuremõisa tehnikumi direktor, muutes oma juhtimise ajal tehnikumi igati kaasaegseks ametikooliks.

Aastatel 2008–2013 töötas ta Kärdla haigla majandusjuhatajana. Koos peaarst dr Aavikuga tehti haigla kaasajastamisel ära suur töö – ehitati juurde taastusravi osakond, renoveeriti kogu haigla ja abihooned, ambulatoorium. Haigla varustati kaasaegse meditsiinitehnikaga.

Teda on 2018. aastal tunnustatud Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupi tunnustusega „Tänu ja kummardus". Samal aastal tunnistas Hiiu maavalitsus ja SA Tuuru MTÜ Klubi Pühalepa Vanamehed maakonna parimaks Pärandikandjaks Hiiumaa ajaloo jäädvustamise ja talletamise eest.

Alati teovalmis ja sõbralik, kaasatõmbaja, korraldaja ja liikumapanija, kelle tegutsemisest on jäänud märkimisväärne jälg Hiiu saare arenemisloosse.

Hiiu maakonna teenetemärgi nr 29 pälvis kriitik, kirjandusuurija, esseist ja luuletaja Vaapo Vaher.

Sündinud ja õppinud Tallinnas, tuli ta aastal 1954 Hiiumaale, kus lõpetas Kärdla keskkooli.

Vaapo Vaher on Eesti Kirjanike Liidu ja Eesti Kirjanduse Seltsi liige.

Ta on avaldanud sadu artikleid, uurimusi, esseid, luulet, lastejutte, filmistsenaariumi, kuuldemänge.

Tema luulet on tõlgitud vene, inglise ja valgevene keelde ning esseistikat vene, soome ja saksa keelde.

2019. aasta lõpus avaldas kirjandusloolane kaheköitelise ja ligi 1800-leheküljelise suurteose "Hiiumaa kirjanduse lugu". Teist nii mahukat regionaalset kirjanduskäsitlust pole ühelgi teisel Eesti piirkonnal. Sellist asja talletada ja oma järgnevatele põlvedele edasi anda on suur ja hindamatu väärtus. Selle saavutusega, mida on nimetatud ka ajakiri Vikerkaare arvustuses otsekui armastuskirjaks Hiiumaale,  on ta toonud Hiiu maakonnale au ja tuntust.

Hiiu maakonna teenetemärgi nr 30 pälvis Hiiumaa Tarbijate Ühistu ning OÜ Hiiumaa Köök
ja Pagar juhatuse esimees Kaja Antons.

Tema juhtimise all on Hiiumaa vanim ja suurim kaubandusettevõte teinud silmatorkava arenguhüppe nii ühistu konkurentsivõime tõstmisel kui ühistu liikmetele pakutava
lisandväärtuse kasvatamisel. Tema juhtimisel all on Hiiumaa Tarbijate Ühistu tütarettevõte
Hiiumaa Köök ja Pagar tooted ja kaubamärk toonud tuntust Hiiumaa toidutegijatele.

Tema eestvedamisel on Hiiumaa Tarbijate Ühistu järjepidevalt toetanud Hiiumaa kultuuri- ja spordielu. Headeks näideteks on Hiiumaa sügislaat, kohvikutepäevad, sadamate, tenniseväljakute ja paljude teiste projektide toetamine. Aktiivne kaasalöömine Hiiumaa elus on pälvinud laialdaselt ajakirjanduse tähelepanu, muuhulgas on ta täitnud sageli Hiiumaa ettevõtjate eeskõneleja vastutusrikast rolli.

Ta tegeleb aktiivselt spordiga, ta on üles kasvatanud kaks poega.

2019. aastal tunnustas Eesti president Kersti Kaljulaid teda Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.

Ta on suurepärane näide ettevõtlikust ja julgest naisest, kes on konkurentsitihedas ettevõtluses
edukalt läbi löönud. Teeb sihikindlalt ja pühendunult tööd, et parandada oma töötajate,
ettevõtte ja kogu Hiiumaa elu-olu. Tema sihikindlus ja töökus on eeskujuks mitte ainult naistele, vaid kõigile, kes püüavad ettevõtluses kätt proovida.

Esmakordselt anti täna välja Hiiumaa aukodaniku tiitel ja selle pälvis Hiiumaa spordi grand old man, teenekas haridustöötaja, treener ja spordimees Lembit Sauer.

Lembit Sauer on valitud Hiiumaa parimaks sportlaseks kolmel korral: aastatel 1958, 1959 ja 1960. 

1958. aastal kohaliku ajalehe algatatud võrkpalliturniiri korraldamisel osales, lüües algul kaasa mängijana, hiljem aastakümneid peakohtuniku rollis,
1964- 1996 töötas Lembit Hiiumaa Täitevkomitee haridusosakonnas, olles pikki aastaid Hiiumaa hariduselu üks juhtidest, 
1976. aastal loodi tema initsiatiivil Hiiumaa Laste ja Noorte Spordikool, 

1970- 2002 juhendas Lembit Kärdlas noorkalurite ringi, ta on valitud ka Soome harrastuskalurite ühingu auliikmeks,
2003. aastal pälvis ta Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupi poolt elutööpreemia,  
2007. aastal Kärdla linna preemia,  
2014. aastal Hiiu valla elutööpreemia,  
2014. aastal Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupi poolt preemia "Tänu ja kummardus",
2014. aastal Lembitu eestvedamisel toimus esmakordselt Hiiumaa ajaloos seminar "Meenutades minevikku, hinnates olevikku", kuhu olid kokku kutsutud spordiveteranid,
2015. aastal ilmus temalt raamat "Hiiumaa spordi lugu 1946–1960"
2019. aastal pälvis Lembit Eesti Olümpiakomitee tänukirja. Samuti EMSL "Jõud" ja Hiiumaa valla tänukirjad pikalajalise panuse eest Hiiumaa spordiellu.  
2010. aastal avati talle Kärdla staadionil tänupink.

Üheksa tema õpilast on erinevatel spordialadel kuulunud Eesti noortekoondisesse.
Aastakümneid on ta olnud Kärdla staadionil toimunud suurvõistlustel peakohtunikuks, algatas ja viis läbi Taavi Peetre mälestusvõistlused.

Lisaks on ta klubi Pühalepa Vanamehed aktiivne liige. Osaleb aktiivselt päevakeskuse
tegevustes. Jätkuvalt jälgib suurima tähelepanelikkusega võistlusi, teeb märkmeid, toob
võrdlusi aegade taha.

Lisaks kõigele eespool mainitule on Lembit Saueril on kaks last, kaks lapselast ja kolm lapselapselast.
Möödunud aastal 85. sünnipäeva tähistanud, pakatab ta siiski elurõõmust ja teotahtest, silma hakkab tema optimistlik ja positiivsust süstiv maailmavaade.

Ta on väga tähelepanelik ka kõigi teiste elualade osas peale spordi. Oma arvamust
väljendab alati selgelt ja argumenteeritult, on esitanud mitmeid ettepanekuid muudatusteks.
Ta märkab enda ümber inimesi ja tunnustab neid, ta peab sidet endiste ja praeguste
spordiinimestega, peab meeles olulisi tähtpäevi ning ärgitab teisigi nendest lugu pidama.