« Tagasi

Huvikoolide tegevus jätkub

 

Hiiumaa valla huvikoolid läksid möödunud nädalast samuti distantsõppele. Siin väike kokkuvõte, kuidas see on läinud: 

Käina huvikool  

Muusikaosakonna õpetajad võivad kasutada erinevaid võimalusi, et õpilasele sobivaim meetod välja valida. Näiteks: videotunnid messengeri või Skype'i kaudu, mobiiltelefoniga salvestamine, igale vanuseastmele erinevate ülesannete valmistamine, päeviku/videopäeviku pidamine, õpetaja peab VLOGi.  

Kunstikooli nooremad õpilased saavad oma ülesandeid lapsevanemate kaudu. Vanemate klasside õpilased saavad õpetajaga suhelda lisaks FB-le ka helistades või meili kaudu. Kunstiosakonna lõpetajatega suhtleb õpetaja intensiivsemalt ja vastavalt vajadusele igal võimalikul viisil.  

Tantsuosakonna õpetaja salvestab lastele tantsu, mida õpilased saavad kodus video järgi õppida. Samuti saadab õpetaja erinevaid tantsuvideoid, mida lapsed proovivad kodus järgi teha või vanu tantse meelde tuletada. Õpetaja saadab vanemale rühmale tantsuteooria materjale ja hiljem saab selle põhjal Kahooti mängida. 

Rohkem infot: www.kainakultuur.ee/ 

Hiiumaa spordikool 
Treenerid on koostanud individuaalsed kavad. Kergejõustiklased käivad lisaks iseseisvalt välijõusaalis. Orienteerujad jooksevad metsas kaardi järgi ning neile on antud erinevad harjutused. Ratsutamises käivad vaid õpilased, kellel on oma isiklikud hobused ja õpilased teevad seda iseseisvalt. Suve-erialade algus on hetkeseisuga lükatud edasi maisse. 

Kärdla muusikakool 
Kärdla muusikakooli tunnid lepitakse kokku võimalikult tavatunniplaani arvestades ja soovitavalt tunniplaanis ettenähtud ajal. Rohkem infot: https://kardlamu.edu.ee/ 

TT-Stuudio/ Tiina Tantsustuudio  
Töökorraldus ja tunni ülesanded lisatakse tantsustuudio kodulehele http://tt-stuudio.ee/ 
Lapsevanemate ja vanemate noorematega suheldakse e-kirjade ja sotsiaalmeedia kaudu.  

Eraõiguslikud spordiklubid 

Suurem osa eraõiguslikest klubidest ei ole veel välja töötanud plaani, jagavad infot oma kanalite kaudu. 

käina huvikool