« Tagasi

Kaasav eelarve 2021 ootab ettepanekuid

Hiiumaa vallavalitsus kutsub vallakodanikke üles tegema ettepanekuid kaasavasse eelarvesse hiljemalt 21. septembriks 2020.  

Hiiumaa valla kaasav eelarve on mõeldud avalikult kasutatava investeeringu tegemiseks või sündmuse korraldamiseks. Kõik Hiiumaa elanikud saavad kaasa rääkida, kuidas kasutada järgmise aasta valla eelarvest 50 000 eurot nii, et see tooks kasu võimalikult paljudele hiidlastele. Kaasavat eelarvet rakendatakse osavaldade põhiselt, millest iga osavald saab kasutada 10 000 eurot. Ühe idee hinnanguline maksumus võib olla 1 000–10 000 eurot. 

Selle aasta kaasava eelarve toel korrastati MTÜ Hiiumaa Motoharidus eestvedamisel Nurste krossirada. Lisaks toetati Sõru Merekooli purjeõppe jaoks paadi ostmist. Kohe on valmimas Palade discgolfi rada. Palade Lasteaia õuealale paigaldati uued atraktsioonid. Ka Kassari mänguväljak, mis jääb poe ning muuseumi vahelisele alale, saab peatselt rajatud. Käimas on Kõrgessaare Valitsejamaja renoveerimine. Kärdla osavald tegeleb ühiskasutatava korvpalliplatsi rajamise idee elluviimisega, mis seisneb nii parima asukoha lõplikus valimises kui ka lisaraha leidmises, sest paraku osutus platsi rajamine eeldatavast maksumusest kallimaks. 

Väljaspool kaasava eelarve võimalusi, kuid selle käigus esitatud ettepanekutest, rajati Emmaste kooli juurde noortele mänguväljak ja värskendatakse Harju-Rätsepa tuulik. 

Korrektselt esitatud ettepanekud suunab vallavalitsus rahvahääletusele, mis viiakse läbi 7.–28. oktoobril 2020. Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Hiiumaa valla territooriumil. Hääletada saab kuni kolme ettepaneku poolt. 

Ettepanek peab sisaldama:  
1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi,  
2) nimetust – lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu,  
3) olulisust – millise kogukonna probleemi ettepanek lahendab või millise uue võimaluse see loob,  
4) kirjeldust – kuidas ettepanek ellu viikse, kas ettepanek on teostatav 2021. aasta jooksul, muu oluline teave, mida idee hindaja peaks teadma,  
5) eelarvet, mis sisaldab ettepaneku teostamise hinnangulist maksumust ja soovitatavalt hinnapakkumisi.  
  
Ettepanekud peavad lähtuma järgnevatest kriteeriumitest:  
1) vajalikkus ja olulisus kogukonnale,  
2) teostatavus 2021. aasta jooksul,  
3) jätkusuutlikkus,  
4) kulutuste põhjendatus ja eelarve läbipaistvus. 

Ettepanekud palume saata e-postile valitsus@hiiumaa.ee või paberkandjal kas Hiiumaa vallamajja Kärdlas või osavallamajadesse Emmastes, Kõrgessaares, Käinas ja Pühalepas. 

Küsimuste korral pöörduge Hiiumaa Vallavalitsuse arenguspetsialisti poole e-postil aivi.telvik@hiiumaa.ee või telefonil +372 517 5585.