« Tagasi

Ohtlikke jäätmeid saab üle anda ka osavallakeskustes

Koostöös Hiiumaa vallaga kogub OÜ Hiiu Autotrans kodumajapidamistes tekkinud ohtlikke jäätmeid. Selleks on paigutatud osavallakeskustesse ohtlike jäätmete kogumiskonteinerid, kuhu on vallakodanikel võimalik tasuta ära anda kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid. Jäätmete üle andmisel pannakse kirja inimese nimi, jäätmete nimetus ja kogus. 

 
Kogumispunktid asuvad: 

 • Kärdlas Sõnajala 11H, vastuvõtt E–R kl 8.30–17, L–P eelneval kokkuleppel tel 463 1737 või 520 3795 

 • Käinas Mäe 2, võti ja registreerimine Olerexi tanklas 

 • Suuremõisa jäätmepunktis, võti ja registreerimine tel 523 7454 

 • Kõrgessaares Tööstuse tee 10a, võti ja registreerimine tel 533 24637, töötaja kohal teisipäeviti kl 12–13.              

 • Emmaste jäätmepunktis Ollimal, tel 503 7656 

 • Hiiumaa jäätmejaamas Ristiväljal E–R kl 9–16, iga kuu esimesel laupäeval kl 10–14, tel 5347 1741 

Kogumispunktides saab ära anda: 

 • vanad värvid, lakid, lahustid ja liimid, 

 • ravimid, süstlad, 

 • akud ja patareid,  

 • õlijäätmed, määrdeained, mootoriõli,  

 • absorbendid, õlifiltrid, filtermaterjalid, saastunud kaltsud, kaitseriietus jms, 

 • aiandusmürgid, väetiste jäägid, 

 • leelised, happed ja muud olmekemikaalid, 

 • elavhõbedat sisaldavad jäätmed, sh päevavalguslambid, 

 • ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid sh, tulekustutid, 

 • pestitsiidid, 

 • fotokemikaalid, 

 • elektri- ja elektroonikajäätmed. 

Elektri- ja elektroonikajäätmeid saab E–R kl 9–17 ära anda ka Kärdlas ASi Eesti Keskkonnateenused kogumispunktis Väike-Sadama 1 – sinna punkti ei saa viia ohtlikke jäätmeid. 

 

Elektroonikajäätmed, mida saab ära anda ka kõigis ohtlike jäätmete kogumispunktides:  

 • suured kodumasinad: külmikud, pesumasinad, elektripliidid, mikrolaineahjud, elektriradiaatorid, kliimaseadmed, ventilaatorid jms, 

 • väikesed kodumasinad: tolmuimejad, õmblusmasinad, röstrid, kellad, kaalud, kohvimasinad jms, 

 • kodused IT- ja telekomseadmed: lauaarvutid, sülearvutid, telefonid, mobiiltelefonid, printerid jms, 

 • elektroonikaseadmed: raadiod, televiisorid, videokaamerad jms, 

 • luminofoorlampide valgustid ja sirged luminofoorlambid, kompaktlambid, 

 • elektritööriistad, v.a tööstuslikud, 

 • elektrilised mänguasjad, 

 • seire ja valveseadmed: suitsuandurid, kütteregulaatorid, termostaadid jms.