« Tagasi

Volikogu istung toimub kultuurikeskuses

Hiiumaa vallavolikogu istung toimub täna, 19. novembril kell 15 Kärdla kultuurikeskuses.

Päevakorras

1. Vallavalitsuse info 
Ettekandja: vallavanema asendaja Hergo Tasuja 

2. Hiiumaa energia- ja kliimakava 2030 kinnitamine (II lugemine) 
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse arenguosakonna juhataja Monika Pihlak 

3. Hiiumaa Vallavolikogu 31.10.2018 määruse nr 39 „Hiiumaa valla arengukava 2035+" muutmine (II lugemine) 
Ettekandjad: Hiiumaa Vallavalitsuse arenguosakonna juhataja Monika Pihlak, rahandusosakonna juhataja Karin Gross 

4. Hiiumaa valla jäätmekava 2021-2026 (I lugemine) 
Ettekandjad: Hiiumaa Vallavalitsuse arenguosakonna juhataja Monika Pihlak ja arenguosakonna keskkonnaspetsialist Kadri Aljas. 

5. Vallavara tasuta võõrandamine 
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse arenguosakonna juhataja Monika Pihlak 

6. Vallavara omandamine (Sadama tee 6) 
Ettekandja: Kõrgessaare osavalla vanem Üllar Laid 

7. Puhkeneeme detailplaneeringu kehtestamine 
Ettekandja: Kõrgessaare Osavalla Valitsuse ehitusspetsialist Triin Masing 

8. Koostöölepingu sõlmimine Maanteeametiga 
Ettekandja: Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg 

9. Esindajate nimetamine Hiiumaa valla hoolekogudesse 
Ettekandja: vallasekretär Annika Grauberg 

10. Riikliku järelevalve läbi viimine Tahkuna tuuliku kinnistul toimuva ehitustegevuse suhtes 
Ettekandja: Inge Talts, Hiiumaa Vallavolikogu liige 

11. Muud küsimused 

Materjalidega saab tutvuda aadressil: https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=194801 

Hiiumaa vallavolikogu istungid on avalikud. Kõik vallakodanikud on oodatud osalema nii kohapeal kui Hiiumaa valla Youtube'i kanali vahendusel. Samas saab vaadata ka möödunud istungite salvestusi. Otselink tänase istungi ülekandele.