« Tagasi

Volikogu istung algab täna kell 15

Hiiumaa vallavolikogu istung toimub täna kell 15 Kärdla kultuurikeskuse saalis.

Päevakorras

1. Vallavalitsuse info
Ettekandja: vallavanema asendaja Hergo Tasuja

2. Volikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine (II lugemine)
Ettekandja: Hiiumaa Vallavolikogu liige Tarmo Mänd (Fraktsioon Kodusaar)
Ettekandja: Hiiumaa Vallavolikogu liige Tuuli Tammla

3. Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine
Ettekandja: vallavanema asendaja Hergo Tasuja

4. Pikaranna detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: Emmaste Osavalla Valituse maa- ja ehitusspetsialist Emmaste osavalla vanema ülesannetes Pilvi Post

5. Hiiumaa valla andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise volituse andmine
Ettekandja: vallasekretär Annika Grauberg

6. Valdkondlike arengukavade koostamise algatamine ja lähteülesannete kehtestamine
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse arenguosakonna arenguspetsialist Aivi Telvik

6.1 „Hiiumaa kultuurivaldkonna arengukava 2022-2030" koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna kultuurispetsialist Anu Tammearu

6.2 „Hiiumaa valla noorsootöö valdkonna arengukava 2022-2035" koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
Ettekandjad: Hiiumaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna noorsootöö spetsialist Kristel Pisa

6.3 „Hiiumaa valla spordi ja liikumisharrastuste arengukava 2022 - 2030" koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna spordi- ja tervisedenduse spetsialist Martina Martinson

6.4 „Hiiumaa valla sotsiaalvaldkonna arengukava 2022-2030" koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kairi Lõppe

6.5 „Hiiumaa valla raamatukogude valdkondlik arengukava 2022-2030" koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla

7. Hiiumaa valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord (II lugemine)
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla

8. Hiiumaa valla 2021. aasta eelarve (II lugemine)
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse finantsist Heidi Siirus rahandusosakonna juhataja ülesannetes

9. Hiiumaa vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord (II lugemine)
Ettekandja: vallavanema asendaja Hergo Tasuja

10. Hiiumaa energia- ja kliimakava 2030 kinnitamine (I lugemine)
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse arenguosakonna juhataja Monika Pihlak ja arenguosakonna arenguspetsialist Aivi Telvik

11. Raamatukogude kasutamise eeskirjad (I lugemine)
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla

11.1 Emmaste Raamatukogu kasutamise eeskiri

11.2 Hellamaa Raamatukogu kasutamise eeskiri

11.3 Kõrgessaare Raamatukogu kasutamise eeskiri

11.4 Käina Raamatukogu kasutamise eeskiri

11.5 Kärdla Linnaraamatukogu kasutamise eeskiri

11.6 Palade Raamatukogu kasutamise eeskiri

11.7 Suuremõisa Raamatukogu kasutamise eeskiri

12. Hiiumaa Vallavolikogu 21.11.2019 määruse nr 86 „Hiiumaa valla koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osalustasu kehtestamine" muutmine (I lugemine)
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla

13. Hiiumaa Vallavolikogu 21.03.2019 määruse nr 55 „Hiiumaa valla kõrgharidusega noorele spetsialistile toetuse maksmise kord" muutmine (I lugemine)
Ettekandjad: vallavanema asendaja Hergo Tasuja ja Hiiumaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla

14. Hiiumaa Vallavolikogu 23.01.2020 määruse nr 96 "Munitsipaaleluruumi kasutusse andmise ja kasutamise kord Hiiumaa vallas" muutmine (I lugemine)
Ettekandja: Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg

15. Toetuse andmise kord Hiiumaa vallas asuvate juurdepääsuteede remonditööde teostamiseks (I lugemine)
Ettekandja: vallavanema asendaja Hergo Tasuja

16. Muud küsimused

Eelnõud ja materjalid on leitavad valla dokumendiregistris.

Hiiumaa vallavolikogu istungid on avalikud. Kõik vallakodanikud on oodatud osalema Hiiumaa valla Youtube'i kanali vahendusel. Samas saab vaadata ka kõigi istungite salvestusi. Otselink tänast istungit vaatama.

Volikogu eelmise istungi protokoll.