« Tagasi

Ideekorje Hiiumaa valla arengukava tegevuskavasse ja eelarvestrateegiasse

Hiiumaa valla arengukava tegevuskava (lisa 4) ja eelarvestrateegia (lisa 1) on avatud muudatusteks ja täiendusteks. Vallavalitsus ootab 15. aprilliks ettepanekuid, mida olulist peaks vallas ette võtma lähema nelja aasta jooksul.

Ideekorje toimub Hiiumaa Vallavolikogu 18.03.2021 otsuse alusel algatada Hiiumaa valla arengukava tegevuskava ja eelarvestrateegia muutmine.

Palume ettepanekud saata  e-postile valitsus@hiiumaa.ee

Valla arengukava on dokument, milles esitatakse majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna, looduskeskkonna ja rahvastiku tervise arengu eesmärgid ning tegevuskavas aastani 2025 on kirjas konkreetsed ettevõtmised eesmärkide poole liikumiseks. Hiiumaa valla arengukava leiad: https://vald.hiiumaa.ee/arengukava

Lisainfot saate küsida valla arenguspetsialistilt aivi.telvik@hiiumaa.ee või telefonil 5175585