« Tagasi

Tule Hiiumaa vallavalitsusse tööle!

Juristi ja IT-spetsialisti konkurssi on pikendatud 11. aprillini. Lastekaitsespetsialisti ametikohale dokumentide saatmise viimane päev on 20. aprill. Loe lisa ja soovita sõbrale või tule ise! Ootame Sind! 

 

Hiiumaa vallavalitsus võtab teenistusse lastekaitsespetsialisti

Lastekaitsespetsialisti töö eesmärgiks on lapse seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

Ootused kandidaadile:

 • erialase ettevalmistusega kõrgharidus või erialane kõrgharidus omandamisel;
 • teadmised lapse arengust, sotsiaaltööst, psühholoogiast ja nõustamisest
 • teadmised töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest, sotsiaalteenuste süsteemist ning riigi- ja omavalitsussüsteemist;
 • oskus hoida ja järgida konfidentsiaalsust ja sotsiaaltöö eetikat;
 • väga hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus, kohusetundlikkus, enesedistsipliin, pingetaluvus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, soovitavalt inglise ja vene keele oskus suhtlustasandil;
 • hea arvutikasutamise oskus: teksti- ja tabeltöötlusprogrammid;
 • B-kategooria juhtimisõigus ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus tööülesannete täitmiseks.

Kasuks tuleb varasem töökogemus sotsiaalvaldkonnas.

Tööpiirkond: Hiiumaa vald.

Pakume:

 • mitmekesist ja arendavat töökeskkonda,
 • toetavat meeskonda,
 • erialaseid täiendkoolitusi,
 • tööalast nõustamist,
 • paindlikku tööaega,
 • 35 kalendripäeva puhkust.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Motiveeritud sooviavaldus, elulookirjeldus ja haridust tõendava dokumendi koopia palume saata hiljemalt 20. aprilliks digitaalselt allkirjastatuna Hiiumaa vallavalitsusele: valitsus@hiiumaa.ee.

Lisainfo: Kairi Lõppe, tel 5333 0650, kairi.loppe@hiiumaa.ee 

 

Hiiumaa vallavalitsus võtab teenistusse juristi

Juristi ametikoha eesmärk on Hiiumaa valla ametiasutuste ja hallatavate asutuste teenistujate juriidiline teenindamine ja muu õigusalane töö.

Peamised tööülesanded on:

 • osaleb valla õigusaktide ja lepingute koostamisel ning läbivaatamisel, esitab vajadusel arvamusi ja ettepanekuid;
 • nõustab valla teenistujaid õigusloome valdkonnas;
 • esindab valda kohtueelses menetluses ja vajadusel kohtus;
 • koostab õigusalaseid teadmisi nõudvaid vallavalitsuse kirju ja seisukohti;
 • täidab valla andmekaitse spetsialisti ülesandeid.

Nõudmised kandidaadile:

 • õiguse õppesuunal riiklikult tunnustatud magistrikraadi olemasolu või õiguse õppesuunal bakalaureusekraadi olemasolu ja vähemalt kaheaastane avaliku teenistuse seadus § 2 tähenduses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses töötamise kogemus;
 • avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • tööks vajalike riigi ja valla õigusaktide tundmine, nende kasutusoskus;
 • intellektuaalne võimekus, hea suhtlemis- ja väljendusoskus;
 • eesti keele oskus C1-tasemel, ühe võõrkeele oskus B1-tasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • algatusvõime, pingetaluvus, analüüsi- ja arenemisvõime.

Pakume:

 • erialast koolitust;
 • meeldivat töökeskkonda ja meeskonda;
 • 35 kalendripäeva puhkust.

Kandideerimiseks esita motiveeritud sooviavaldus koos elulookirjelduse ning haridust tõendavate dokumentidega digiallkirjastatult valitsus@hiiumaa.ee 16. maiks 2021. a

Lisainfo: annika.grauberg@hiiumaa.ee

 

Hiiumaa vallavalitsus võtab tööle süsteemiadministraatori taustaga IT-spetsialisti

Peamised ülesanded on:

 • Windowsi ja Linuxi serverite haldus;
 • arvutivõrguhaldus;
 • VOIP teenuste tagamine;
 • ISKE rakendamine;
 • IT-eeskirjade koostamine ja uuendamine;
 • koostöö Riigi Infosüsteemide Ametiga ja valla hallatavate asutustega.

IT-spetsialisti tööpiirkond on Hiiumaa vald.

Kandideerimise eeldused:

 • vähemalt keskharidus ja sellele lisaks eri-, kutse-, või ametialane ettevalmistus;
 • valmisolek meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus;
 • kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
 • valmisolek enese täiendamiseks uute infotehnoloogiliste lahenduste alal: riistvara, rakendused, andmebaasid, veebiteenused, IT-haldus;
 • B-kategooria juhtimisõigus ja sõiduauto kasutamise võimalus.

Pakume:

 • mitmekesist ja vaheldusrikast tööd;
 • arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi;
 • tegusat ja sõbralikku kollektiivi;
 • kaasaegset töökeskkonda;
 • paindlikku tööaega;
 • osalist kaugtöö võimalust;
 • võimalust tegeleda kaasaegse IT-tehnikaga ja suure arvutipargiga;
 • erinevaid IT-alaseid kogemusi;
 • 35 kalendripäeva puhkust.

Motiveeritud sooviavaldus koos palgasooviga, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata digitaalselt allkirjastatuna Hiiumaa vallavalitsusele valitsus@hiiumaa.ee 11. aprilliks 2021.

Lisainfo: mart.saar@hiiumaa.ee