« Tagasi

Peaminister kohtus vallajuhtidega Hiiumaal

Eilset kohtumist vallajuhtidega alustas peaminister Jüri Ratas Hiiumaa spordikeskuse ehitusplatsi juures, kus volikogu esimees Aivar Viidik ja vallavanem Toomas Rõhu tutvustasid spordikeskuse ehituse käiku ja rahastusplaane. Peaminister pidas spordikeskuse valmimist väga vajalikuks ja tõdes, et Hiiumaa on ainuke maakond, kus veel puudub kaasaegne spordikeskus.

Uue spordikompleksi esimese etapi ehitus juba käib: järgmisel suvel valmivad keskuse olmekorpus ja kergejõustikuhall, pallimängude saal, hostel ja ruumid Kärdla noortekeskusele.

Teise etapi ehk tennisehalliga on ehitaja Ehitus5ECO valmis alustama paralleelselt ja selle rahastuse otsustab vallavolikogu augustikuu volikogu istungil. Eelmisel nädalal toimunud kohtumisel kultuuriminister Tõnis Lukasega kinnitas minister vallajuhtidele, et kui vald kasutab riigi poolt eraldatud 1,2 miljoni investeeringutoetust spordikeskuse teise etapi ehk tennisehalli ehitamiseks, on kultuuriministeerium valmis katma selle ehituse puudujääva osa 300 000 eurot. Spordikeskuse välialade rahastamiseks jätkub lahenduste otsimine koostöös riigiga.  

Lõunalauas vallavanema, volikogu esimehe ja osavallavanematega arutati ka teistel Hiiumaale olulistel teemadel. Kasvanud huvi Hiiumaad külastada püstitas Heltermaa–Rohuküla liinil juulikuus uue rekordi reisijateveos ja nõudlus ületab juba ka pakkumist. Peaminister pakkus, et sarnane lahendus nagu Saaremaa suunal, kus Regula sõidab kolmanda laevana suvistel suure nõudlusega aegadel, võiks olla kasutusel ka Hiiumaal. 

Osavallavanemad tutvustasid Hiiumaal käsil olevaid projekte ja olulisi teemasid. 

Kõrgessaare osavalla vanem Üllar Laid andis ülevaate Hiiumaa väljakutsetest kiire interneti projektis. Kaugtöö omandas kriisi valguses palju olulisema tähenduse kui varem. Samas kiire interneti projekti riigihanke võitnud Elektrilevi plaanib välja ehitada oluliselt vähem liitumisi, kui on Hiiumaa vajadus. Elektrilevil on plaanis luua vallas u 1100 ühenduse võimalust 824 hoones. Nendest asulates u 800 ja väljaspool asulaid 300 ühenduspunkti. Valla küsitlusel avaldas väljaspool asulaid soovi kiirele internetile 935 aadressi. Need on aadressid, mis on valmis pärast ehituse lõppu teenuslepingu sõlmima. Peaminister hindas, et kiire interneti jõudmine kõigi soovijateni on oluline. 

Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja edastas palve suurendada Sõru–Triigi liini graafiku mahtu, nii et aastaringselt ja igapäevaselt saaks toimuda vähemalt edasi-tagasi reis nii hommikul kui õhtul. Vallajuhid meenutasid siinkohal hea näitena vabariigi valitsuse ja valla ühistööna sel talvel käiku läinud nn kuue laeva põhigraafikut.  

Peaminister lubas, et arutab riigihalduse minister Jaak Aabiga praamidotatsiooni teemadel ja samuti kiire interneti võimaluste parendamiseks. 

Räägiti ka hajaasustuse programmist, riigimaja asukohast ja koroona teiseks laineks valmistumisest.