« Tagasi

Vallavanema pöördumine

Head hiidlased! 

Nagu kogu maailma, nii ka Hiiumaad on tabanud koroonakriis. See on kriis, mis puudutab meist igaühte ja sellest jagu saamiseks on vaja igaühe panust. Meil kõigil ongi võimalus anda oma panus olukorraga toimetulekuks.  

Haiguse levikut piirab kõige paremini kontaktide vältimine nii palju kui võimalik ning ka kõigi teiste reeglite ja soovituste järgimine. Reeglitele vilistamisega seame ohtu mitte ainult enda, vaid ka teiste tervise. Seega, kui meile on määratud karantiin, täidame seda. Kui oleme haigestunud, püsime kodus. Täidame ka kõiki teisi reegleid, millest teabevahendite kaudu on palju räägitud. 

Eestis on esimene koroonaviiruse tõttu elu kaotanu. See on raske hetk ja Hiiumaa jaoks seda enam, et kahjuks oli lahkunu Hiiumaa vanaproua. Meie kõigi kaastunne lähedastele! 

Peame jätkama võitlust viiruse levikuga. Seda saame teha, kui võtame igaüks vastutuse, täidame ise kõiki viiruse tõkestamise reegleid ja vajadusel juhime sellele ka kaaslaste tähelepanu. 

Saartele oli võimalik kehtestada liikumispiirang ja riigi eriolukorra juht meie soovil seda ka tegi. Parvlaevadel on tavareisijate arv pea olematu. Toimub vaid kaubavavedu ja liikumine piirangus toodud erisuste puhul. Loodame, et sellest on abi haiguse leviku tõkestamisel. Valdavalt on inimesed piirangutesse suhtunud mõistvalt. Üleriigiliselt on lisandunud reeglid avalikes kohtades viibimisele. 

Peame meeles pidama, et ka viiruse testimine pole ravim. Tänane negatiivne test võib olla homme positiivne. Kriisikomisjoni ettepanekul ja Hiiumaa haigla pingutuste tulemusena on nüüd Hiiumaal lisaks kiirabile ka drive-in-võimekus proovide võtmiseks. Haigestumisel peavad inimesed helistama perearstile, kes hindab koroonaviiruse testimise vajadust ja saab nüüd otse suunata testimisele. Kutsun tänases kriisiolukorras üles usaldama ja toetama meditsiinitöötajaid, sest nemad on võitluses viirusega eesliinil! 

Ka vallas oleme töö korraldanud vastavalt eriolukorrale. Koolid on distantsõppel leidnud uusi ja huvitavaid lahendusi. Lasteaedadesse soovitame võimalusel lapsi mitte tuua. Neile, kellel seda vaja, on lastehoid korraldatud. Raamatukogude kasutus on oluliselt kasvanud, kuid toimub vaid laenutus tervisekaitsenõudeid täites.  

Ka sotsiaaltöö toimib. Kuna meil on ühtne kogukond ja toimivad osavallad, siis usun, et meil on ülevaade abivajajatest ja suudame läheneda probleemidele ka individuaalsemalt. Oluline on, et me ei jäta hätta ühtegi abivajajat. Valla infotelefoni number 463 6099 on avatud tööpäevadel kell 9–17, laupäeval ja pühapäeval kell 12–17. Samalt numbrilt saab infot saartele kehtestatud täiendavate liikumispiirangute kohta, rääkida sotsiaaltöötajaga või psühholoogilise nõustajaga. 

Ettevõtjatel on mured olukorra pärast turgudel, töötajate võimaliku haigestumise pärast. Samas on ettevõtete käigus hoidmine majanduse toimimiseks väga oluline. Oleme kontaktis ettevõtjate esindajatega ja otsinud lahendusi ka ettevõtjate konkreetsete pöördumiste korral. Eesliinil on kaubandus-teenindustöötajad – aitäh teile! 

Eesliinil on ka politseinikud, kelle töökoormus on seoses liikumispiiranguga oluliselt suurenenud. On hea politseijuhilt kuulda, et valdavalt suhtuvad inimesed nende töösse mõistvalt. Tänusõnad ka oma abi pakkunud vabatahtlikele, kaitseliidule ja naiskodukaitsele! Oleme nende abi kasutanud ja loodame neile ka edaspidi. 

Kutsun kõiki üles andma oma panus olukorraga toimetulekuks, suhtuma kehtestatud reeglitesse ja piirangutesse täie tõsidusega ja neid järgima! 

Püsime terved ja saame hakkama! 

 

Toomas Rõhu  

Hiiumaa valla kriisikomisjoni juht