« Tagasi

Kärdla ja Vigri lasteaed jätkavad eraldi

Kärdla lasteaed ja Kõrgessaares asuv lasteaed Vigri alustasid 1. septembrist taas eraldi asutustena. Kärdla lasteaeda juhib Tiina Hinno, Vigri lasteaeda Sirje Garamaga. 

Hiiu vallavolikogu otsustas 2015. aasta alguses korraldada ümber Hiiu vallavalitsuse hallatavad koolieelsed lasteasutused ja liitis Kärdla lasteaiale juurde Kõrgessaare lasteaia Vigri. Asutus nimetati ümber Hiiu Valla Lasteaiaks. Lasteasutuse registrikoodiks jäi Kärdla lasteaia registrikood. Liitmise tulemusena lõpetati lasteaed Vigri tegevus. 

Mullu detsembris saatsid Hiiumaa vallavalitsusele ja Kõrgessaare osavallale pöördumise lasteaedade lahku viimiseks Hiiu Valla Lasteaia Vigri maja personal ja need hoolekogu liikmed, kes esindasid hoolekogus Vigri maja lapsevanemaid ja personali.  

Teemat arutasid Hiiu Valla Lasteaia hoolekogu, vallavalitsus ning volikogu haridus-, spordi- ja noorsootöö komisjon. Märtsis võttis vallavolikogu vastu otsuse Hiiu Valla Lasteaia ümberkorraldamise kohta. Protsess tuli käima lükata juba kevadel, sest vallavalitsusel tuleb esitada koolitusloa taotlus haridus- ja teadusministeeriumile viis kuud enne õppe- ja kasvatustegevuse algust. 

Et Vigri lasteaed saaks alustada 1. septembril 2019 õppe- ja kasvatustegevust, tuli lasteasutusele taotleda uus koolitusluba samadel alustel kui uue lasteasutuse asutamisel, esitades lisaks taotlusele lasteaia põhimääruse, õppekava, õpetajate tasemeharidust tõendavate dokumentide koopiad, andmed ruumide ja maa-ala kohta, terviseameti ja päästeameti hinnangu. Samuti tuli kuulutada välja konkurss uue lasteasutuse juhi leidmiseks. Kärdla lasteaia puhul piisas Hiiu Valla Lasteaia põhimääruse muutmisest.