Kuni aasta lõpuni on Kärdla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumine tasuta

Tuletame meelde, et vallavalitsuse otsusega on eelmisel aastal rajatud torustikuga võimalik liitumistasuta ühineda 2019. a lõpuni ja poole hinnaga 2020. aastal.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine tagab kliendile kasutusmugavuse ning sõltumatuse purgimisteenusest, kuna sellisel juhul ei pea enam kasutama fekaalipütti. Samuti säästab ühiskanalisatsioon keskkonda, kuna sellest ei leki reovett pinnasesse.

Lisaks saab elamu ühendamiseks ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga taotleda toetust Keskkonnainvesteeringute Keskusest. Toetuse suurus sõltub rajatud torustiku pikkusest ja keskmised toetuste summad jäävad vahemikku 2000–2500 eurot. Julgustame kõiki kasutama võimalust, kuniks meetmes raha on!

Täpsema info ja taotluse täitmise juhendi leiab KIKi kodulehel: http://bit.do/eS3qt

Küsimustega palume pöörduda Kärdla Veevärgi klienditeenindusse – kvv@kvv.ee; 463 2187.