Mis muutub jäätmekorralduses uuel aastal?

Uuest aastast hakkab Hiiumaal toimima uus kinnistupõhine jäätmete ära andmine. Korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik. Korraldatud jäätmeveoga saab ära anda kodumajapidamistes, ettevõtetes ning asutustes tekkinud jäätmeid:  

 • segaolmejäätmed, 

 • pakendijäätmed,  

 • biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ning aia- ja haljastusjäätmed, 

 • suurjäätmed.   

Kohustuslik on kodust prügiautoga ära anda olmejäätmeid.   

Pakendi, biojäätmete ja suurjäätmete ära andmine kodust või asutusest on tasu eest.

Pakendite tasuta ära andmise võimalus jääb samuti alles, kuid avalikke konteinereid hakatakse tuleval aastal järk-järgult vähendama. Igasse osavalda tuleb üks suurem pakendipunkt, kuhu lisaks segapakendi konteineritele tuleb ka paber- ja kartongpakendi, klaasi, vanapaberi ning kasutuskõlbmatute riiete konteiner.  

Palume pakendipunktis eraldi konteineritesse panna pappkastid ja -karbid (paberi- ja kartongpakendijäätmed) ning teise vanapaber: ajakirjad, ajalehed jm makulatuur. 

Uuest aastast ei tohi kodudest ära antava pakendi hulka ega avalikes kogumiskohtades segapakendi hulka panna klaasi, kuna pakend pressitakse hiljem jäätmejaamas kokku ja nii rikuks klaas ära muu pakendi taaskasutamise. Klaasi kogumismahutid pannakse pandipakendeid vastu võtvate kaupluste juurde, et oleks mugav ühes kohas vabaneda nii pandimärgistusega klaasist kui ka ilma pandimärgistuseta klaasist. Klaasikonteinerid jäävad ka avalikesse pakendipunktidesse. 

Hiiumaa valla soovitus kogu saare kinnistuomanikele on, et võimalusel võiks kõik oma biojäätmed kompostida. Kompostimine on keskkonnasäästlik ja sellega võib vähendada enda pere prügi lausa poole võrra. Kui kinnistuomanikul on võimalus nõuetekohaselt kompostida toidu-, aia- ja haljastusjäätmeid, ei ole kohustust neid tuleval aastal jõustuva korraldatud jäätmeveoga ära anda. 

Korralikke, terveid, puhtaid riideid hakkab uue aasta kevadest kokku lepitud aegadel kogumisringidel kokku koguma MTÜ Uuskasutus kaubik. 

Lepingud veel sel aastal 

Hiiumaa valla korraldatud jäätmehanke võitis AS Eesti Keskkonnateenused, mis hakkab uue jäätmekorralduse järgi 1. jaanuarist 2020 aastal Hiiumaal jäätmeid vedama. Iga kinnistuomanik, korteriühistu või asutus saab vedajaga sõlmida just enda vajadustest lähtuva ja sobiva lepingu, mis on kooskõlas Hiiumaa jäätmehoolduseeskirjaga. Vald innustab inimesi sõlmima ühislepinguid – see tähendab, et leping sõlmitakse naabri või naabruskonnaga mitme peale. Uusi lepinguid saavad kõik Keskkonnateenustega sõlmida alates selle aasta detsembrist ja selleks võtab ettevõte ise ühendust. 

Uuel aastal hakkab Hiiumaal prügi ära vedama kaks autot, kolmas auto on 12 tunni reageerimise kaugusel. Jäätmeid hakkab kokku koguma uus kahekambriline auto, mis saab korraga ära viia kahte liiki jäätmeid. Teine auto on suurjäätmete ära viimiseks. 

Hea hiidlane ja Hiiumaa sõber, oleme hoolivad enda ning teiste kogukonna liikmete suhtes! Hoiame üheskoos Hiiumaa puhtana! 

skeem, kuhu prügi viia

Laadi alla jäätmekorralduse skeemi trükifail PDF-formaadis.

 

Novembri algul toimusid uue jäätmekorralduse infotunnid 

4.–6. novembril toimuvad üle Hiiumaa infotunnid, kus räägitakse jäätmete sorteerimisest ning uuel aastal kehtima hakkava jäätmekorraldusega seotud muudatustest. 

Räägivad Hiiumaa valla keskkonnaspetsialist Kadri Aljas, keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialistid Mari Kala, Maarika Männil, Piret Valge ja  ASi Eesti Keskkonnateenused esindajad. Infotunnid kestavad kuni kaks tundi. Oodatud on kõik, kellel vaja teada, kuidas uuel aastal prügiga ümber käia!

E, 4. novembril  
Kl 12 Kärdla päevakeskuses 
Kl 15 Palade loodushariduskeskuses 
Kl 18 Käina kultuurikeskuses 

T, 5. novembril 
Kl 11 Kõrgessaare vaba aja keskuses 
Kl 14 Emmaste päevakeskuses 
Kl 17.15 Kärdla kultuurikeskuses  

K, 6. novembril 

Kl 10 Hellamaa perekeskuses 

 

Sorteerimine hoiab raha kokku 

Jäätmete liigiti kogumine on Eestis kohustuslik ning suurt osa tekkivatest jäätmetest saab kodus sorteerida. Et pidurdada jäätmete hulga pidevat kasvu, on jäätmete korralik sorteerimine, ringlusesse laskmine ning võimalik taaskasutamine hädavajalik. Kuna segaolmejäätmeid ei saa taaskasutada, siis on seda sorti jäätmete ära andmine kallim kui liigiti kogutud jäätmete ära andmine. Eeskujulik sortimine vähendab segaolmejäätmete kogust märgatavalt, vähenevad ka segajäätmete käitlemise kulud. Seega annab jäätmete liigiti sorteerimine leibkonnale kokkuhoiu. 

 

Hinnad 2020 

Pakendijäätmed kodust* ära andes 

 • kuni 150-liitrise ja maksimaalselt 10 kilogrammi kaaluva prügikoti äravedu 0,8 eurot,  

 • prügikonteiner kuni 0,08 m3 – 0,43 eurot, 

 • kuni 0,14 m3 ehk 140 liitrit – 0,5 eurot,  

 • kuni 0,24 m3 – 0,85 eurot,  

 • kuni 0,36 m3 – 1,28 eurot,  

 • kuni 0,6 m3 – 1,93 eurot  

 • kuni 0,66 m3 – 2,12 eurot,  

 • kuni 0,8 m3 – 2,57 eurot  

 • kuni 1,1 m3 – 3,53 eurot,  

 • kuni 1,5 m3 – 3,74 eurot  

 • kuni 2,5 m3 –  6,24 eurot,  

 • kuni 4,5 m3 – 11,23 eurot. Hinnad sisaldavad käibemaksu.  

* Pakendeid saab jätkuvalt tasuta ära anda ka avalikesse konteineritesse. 

 

Biojäätmed kodust ära andes* 

 • kuni 150-liitrise ja maksimaalselt 10 kilogrammi kaaluva prügikoti äravedu 4 eurot,  

 • prügikonteiner kuni 0,08 m3 – 2,17 eurot,  

 • kuni 0,14 m3 ehk 140 liitrit – 2,5 eurot,  

 • kuni 0,24 m3 – 4,28 eurot,  

 • kuni 0,36 m3 – 6,42 eurot  

 • kuni 0,6 m3 – 9,63 eurot,  

 • kuni 0,66 m3 – 10,6 eurot,  

 • kuni 0,8 m3 – 12,84 eurot,  

 • kuni 1,1 m3 – 17,65 eurot,  

 • kuni 1,5 m3 – 18,72 eurot,  

 • kuni 2,5 m3 –  31,2 eurot.   

 • kuni 4,5 m3 – 56,17 eurot. Hinnad sisaldavad käibemaksu.  

* Soovitame biojäätmed kompostida 

 

Olmejäätmed  

 • kuni 150-liitrise ja maksimaalselt 10 kilogrammi kaaluva prügikoti äravedu 8,03 eurot,  

 • prügikonteiner kuni 0,08 m3 – 4,28 eurot,  

 • kuni 0,14 m3 ehk 140 liitrit – 4,99 eurot,  

 • kuni 0,24 m3 – 8,56 eurot,  

 • kuni 0,36 m3 – 12,84  

 • kuni 0,6 m3 – 19,26 eurot,  

 • kuni 0,66 m3 – 21,18 eurot,  

 • kuni 0,8 m3 – 25,68 eurot,  

 • kuni 1,1 m3 – 35,3 eurot,  
  kuni 1,5 m3 – 37,45 eurot,  

 • kuni 2,5 m3 –  62,41 eurot.   

 • kuni 4,5 m3 – 112,34 eurot. Hinnad sisaldavad käibemaksu.