Prügilat juhib Tambet Toomemäe

Tänasest alustas OÜ Hiiumaa Prügila juhatuse liikmena Tambet Toomemäe, kes on eelnevalt õppinud ja töötanud peamiselt energeetika valdkonnas.  

Tambet on pärit Kärdlast ja Hiiumaal ka koolis käinud. "Peale Suuremõisa tehnikumi lõpetamist ja kaitseväeteenistuse läbimist otsustasime abikaasaga 90ndate lõpus Tallinnasse kolida," ütleb Tambet. Ta alustas elektrifirmas tehnikuna, täiendas end Tallinna Polütehnikumis ja TTÜs, omandas kogemusi ja töötas hiljem töödejuhataja ja projektijuhina. Viimane töökoht tõi Tambeti tagasi Hiiumaale 2010. aastal. Sellest ajast on ta töötanud OÜs Elektrilevi ja olnud seal erinevates ametites juhtivspetsialistist üksuse juhini.  

Tambet ütleb, et jäätmemajanduse ja keskkonnateemade valdkond on tema jaoks uus. "Samas usun, et midagi väga soovides ja tööd tehes on kõik võimalik," lisab ta. Tambet on juba jõudnud käia tööks ettevalmistaval ohtlike jäätmete käitlemise koolitusel ja toob välja sealt kuuldud vastuolu asutuse nimes: "Mõiste „prügila" tähendab jäätmekäitluskohta, kus toimub jäätmete ladestamine kas maa alla või maa peale. Hiiumaa prügilas seda ei tehta, sestap oleks õigem väljend „jäätmejaam"." 

Samas kinnitab ta, et esimeste tegevustena ei ole plaanis ettevõtte nime muuta, vaid tegeleda ettevõtte toimimiseks olulisemate teemadega: "Lubade ja litsentside uuendamine, varem sõlmitud lepingute ja kokkulepete täitmine. Samuti ootab ees väljakutse tagada 2020. aastast jäätmete liigiti vastuvõtmine." 

Pikemas plaanis tulevad jäätmejaama eesmärgid Hiiumaa  valla arengukavast. "Muuhulgas on plaanis ehitusjäätmete maa-ala asfalteerimine, ala piiramine aiaga, valgustus ja videovalve," ütleb Tambet. See loob eeldused ehitusjäätmete liigiti kogumiseks, et saaks eraldi koguda töödeldud ja töötlemata puitu, plasti, lehtklaasi jm. Samuti vajab uuendamist konteineripark ning vaja oleks uut kontorihoonet. "Mitte vähemtähtis pole ka teavitustöö, sest oskus ja teadmised näiteks koduste jäätmete sorteerimiseks peavad tekkima maast madalast," ütleb prügila uus juht. 

"Pean ennast Hiiumaa patrioodiks ning seetõttu on mul hea meel, et saan uut väljakutset vastu võttes panustada puhtamale keskkonnale ja Hiiumaa tulevikule," ütleb Tambet lõpetuseks.