« Tagasi

Kõrgessaare osavalla valitsus võtab tööle Kõrgessaare raamatukogu direktori

Juhi peamised ülesanded on:

📚 organisatsiooni arengu juhtimine, töökeskkonna kujundamine, personali juhtimine ja ressursside juhtimine k.a haruraamatukogus ja laenutuspunktis;

📚 raamatukogu töö korraldamine, lugemisharjumuste kujundamine, sh laste ja noorte lugemisharjumuse kujundamine;

📚 uute raamatute tutvustamiseks ja vaba aja sisustamiseks koolituste, ürituste, näituste ja muude tegevuste korraldamine;

📚 teiste raamatukogudega, haridus- ja muude asutustega koostöö korraldamine.

 

Ootused kandidaadile:

📚 raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidus või raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni tase 7;

📚 väga hea eesti keele oskus ja vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;

📚 teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest;

📚 loovus ja initsiatiivikus;

📚 vastutustunne, korrektsus ja täpsus;

📚 koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus;

📚 arvuti kasutamise oskus;

📚 õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus.

 

Konkursil osalemiseks palume esitada:

📚 motiveeritud kandideerimisavaldus;

📚 elulookirjeldus;

📚 haridust ja kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;

📚 essee (kuni 1 A4 lk), kus kandidaat kirjeldab Kõrgessaare raamatukogu arenguvisiooni;

📚 muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Pakume:

📚 põnevat ja vaheldusrikast tööd kiiresti arenevas omavalitsuses;

📚 eneseteostusvõimalusi Kõrgessaare raamatukogu arendamisel;

📚 võimalusi täiendkoolitusteks;

📚 puhkust 35 kalendripäeva.

 

Kandideerimisdokumendid palume saata digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 22. novembriks valitsus@hiiumaa.ee.

Avalikul konkursil valituks osutunud inimesega sõlmitakse tähtajaline tööleping viieks aastaks. Tööle asumise aeg: 1. jaanuar 2020

Lisainfo: Kõrgessaare osavalla vanem Üllar Laid: yllar.laid@hiiumaa.ee, tel 509 7745